meri lapin järjestökeskus majakka järjestötieto.fi banneri

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry on yhdistysten yhteinen edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatio.

Lisäämme kuntalaisten hyvinvointia edistämällä yhdistysten keskinäistä ja yhdistysten ja alueen muiden toimijoiden yhteistyötä, tehostamalla yhdistysten yhteistä näkyvyyttä ja vaikuttamistoimintaa sekä vahvistamalla yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Majakan esittely pdf

Koordinoimme Kansalaistoiminnan kehittämisverkoston toimintaa ja ylläpidämme Meri-Lapin Järjestökeskus – Majakkaa.

Lue Järjestöblogia!